Väriterapia ja värien parantava voima

28.6.2021 | Daniela Salomaa

Värien kokonaisvaltainen vaikutus

Oletko koskaan miettinyt, mistä sanonnat ”nähdä punaista”, ”mieli on musta” tai ”näkee maailman vaaleanpunaisten lasien kautta” juontavat juurensa? Monessa kulttuurissa väreillä on tärkeä symbolinen rooli, esimerkiksi musta merkitsee surua, vaaleanpunainen rakkautta, keltainen vaaraa ja valkoinen viattomuutta sekä puhtautta.

Värien symboliikkaa ja vaikutusta alitajuntaan, mieleen ja fysiologiaan on tiedostettu, tutkittu ja hyödynnetty mm. tuote- pakkaus- ja sisustussuunnittelussa. Esimerkiksi sairaaloiden seinissä on käytetty rauhoittavia vihreän sävyjä. Logosuunnittelussa punainen ja keltainen väri viestivät energisyyttä ja dynaamisuutta sekä toimivat huomion herättäjänä.

väriterapiaa

Värit eivät ole pelkästään makuasia tai esteettinen yksityiskohta, vaan ne vaikuttavat myös henkiseen ja fyysiseen oloomme. Konkreettisesti värit voivat vaikuttaa hienovaraisesti meidän tekemisiin, päätöksiin ja tunteisiin. Värien psykologia tarkoittaa sitä, että jokaisella värillä on omat ominaislaatuiset vaikutuksensa.

Jo antiikissa pohdittiin väriä. Aristoteleen väriä koskevilla ajatuksilla oli pitkään arvovaltainen asema. Myöhemmin värejä ovat tutkineet mm. maailmankuulu fyysikko Isaac Newton ja itävaltalainen ajattelija Rudolf Steiner. Myös kuuluisan saksalaisen kirjailijan Johann Wolfgang von Goethe elämäntyöhön kuuluivat luonnonfilosofiset tutkimukset, joista huomattava osa kohdistui värioppiin.

Goethe oli hyvin kriittinen siihen asti vallalla ollutta Newtonin värejä koskevaa fysikaalista ajattelua kohtaan. Newtonin tutki valoa fysikaalisena ilmiönä kun taas Goethen lähtökohta oli lähestyä värejä nimenomaan havaittuina asioina. Goethen luomassa väriympyrässä väreihin on liitetty erilaisia ominaisuuksia, kuten kaunis, jalo, hyvä, hyödyllinen, yleinen ja tarpeeton.

väriterapia mieli

Mitä väri on?

Väri on energiaa. Se on valoa, joka jakautuu eri aaltopituuksiin, jotka värähtelevät eri nopeuksilla ja taajuuksilla. Objekti, joka imee itseensä kaikki aallonpituudet eikä heijasta mitään on musta. Kaiken heijastava objekti taas on valkoinen. Mustan ja valkoisen väliin mahtuu koko värimaailmamme. Värit ovat siis energian aallonpituuksia, jotka näyttäytyvät meille väreinä johtuen objektien potentiaalista ja kyvystä joko imeä tai heijastaa energiaa. Omena on punainen, koska se imee kaikki muut värit paitsi punaisen.

Miten värit vaikuttavat meihin?

Ihmisillä on luontainen kyky hyödyntää meitä ympäröivien ja jatkuvasti muuttuvien värien energiaa ja värähtelyä. Ihmisen aurassa on myös värejä, vaikka emme niitä kykene näkemään ja nämä värit heijastavat henkilön fyysistä ja emotionaalista tilaa. Kun olemme tasapainossa, aurassa on selkeästi kaikki sateenkaaren värit. Epäatasapainoisessa tilassa värien flow ei ole tasaista ja sujuvaa. Silloin tilannetta voi pyrkiä tasapainottamaan värienergian avulla.

Värejä on käytetty parantavana voimana tuhansia vuosia eri kulttuureissa, mm. muinais-Egyptissä, Kiinassa, antiikin Kreikassa, Tiibetissä ja Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa. Erivärisiä kiviä ja kristalleja on käytetty kautta aikojen. Väreillä on yhteys ihmisen energiajärjestelmään, josta esim. intialaisessa perinteikkäässä ayurvedassa käsitetään chakroina, energiakeskuksina, joilla taas on yhteys endokriiniseen järjestelmään.

Esimerkiksi sininen väri stimuloi kurkkuchakraa. Monet kokeneet esiintyjät ovat kertoneet, että esiintymistä ja puheen sujuvuutta sekä selkeyttä voidaan vahvistaa käyttämällä sinisen tai turkoosin väristä vaatetta, huivia tai korua. Värihomeopatiaa tuntevat käyttävät homeopaattista turkoosia, kuten itsekin käytän esiintyessäni ja luennoidessani.

väriterapia täydentävä hoito

Miten värien energiaa voi hyödyntää?

Sininen ja turkoosi ovat olleet jo usean vuoden ajan lempivärini ja olenkin usein miettinyt, miten keho ja mieli ohjaa meitä suosimaan värejä, joilla on meihin tasapainottava ja energisoiva vaikutus. Turkoosi liittyy kommunikaatioon, puheeseen, oman äänen ja omien ajatusten kuulluksi tulemiseen. Fyysisellä tasolla turkoosi liittyy kilpirauhaseen, ääneen, hengittämiseen ja keuhkoihin. Sininen väri symboloi puhtautta ja kauneutta sen kaikissa muodoissa. Sinisen värillä on myös antiseptinen vaikutus, se voi auttaa kehoa tulehdusten kukistamisessa. Sinisen heijastama valo on viileä, se rauhoittaa silmät ja mielen, sitä voi käyttää rauhoittamaan ja tuomaan paremman unen.

Värien energiaa voi käyttää tasapainottamaan kunkin värin mukaiseen teemaan liittyvää fyysistä tai emotionaalista epätasapainotilaa. Värejä voi käyttää luovasti ja monipuolisesti: ruokina, juomina, vaatteissa, koruissa, kivissä, värejä vastaavissa eteerisissa öljyissä. Tärkeintä on balanssi, sillä liian paljon tai liian vähän johtaa yleensä epätasapainoon.

PUNAINEN: Elinvoima ja energia – ”Minä olen”
Teemat: turva, vakaus, energisyys, immuniteetti
Epätasapaino: pelot, ahdistus, vaikeus oppia virheistä, jaksamattomuus, epävarmuus
Vältä punaista jos olet poissa tolaltasi, sinulla on tulehdus tai ongelmia sydämen kanssa

ORANSSI: Elämänilo – ”Minä tunnen”
Teemat: sensuaalisuus, seksuaalisuus, luovuus, mielihyvä, sosiaalisuus, rohkeus
Epätasapaino: seksuaalisuuden tukahduttaminen, tunteiden epävakaus, vaikeat ihmissuhteet

KELTAINEN: Tieto ja ymmärrys – ”Minä teen”
Teemat: Voima, persoonallisuus, lujuus, päättäväisyys, itseluottamus, optimismi
Epätasapaino: dominointi, vaikeus luottaa, materialistisuuden ylikorostuminen, ruoansulatus

VIHREÄ (Pinkki): omistautuminen – ”Minä rakastan”
Teemat: Hyväksyminen, rakkaus, myötätunto, vilpittömyys
Epätasapaino: vilpillisyys, ehdollinen rakkaus, vaikeus ottaa vastaan rakkautta, mustasukkaisuus

VAALEANSININEN: kommunikaatio – ”Minä puhun, minä kuulen”
Teemat: itseilmaisu, luovuus, inspiraatio, kekseliäisyys, lojaalisuus
Epätasapaino: vaikeus ilmaista itseä, pelko tulla tuomituksi, uskon puute tai liiallinen kunnianhimo

INDIGO: sisäinen maailma – ” Minä näen”
Teemat: Intuitio, selvännäkö, meditointi, luottamus, idealismi, oman tehtävän täyttäminen
Epätasapaino: liiallinen järkeily, suvaitsemattomuus, tuomitsevuus, pinnallisuus, pessimismi

VIOLETTI: taide ja kauneus – ”Minä ymmärrän”
Teemat: tiedostaminen, täyttymys, hengellisyys, oikeudenmukaisuus, epäitsekkyys
Epätasapaino: epätoivo, merkityksellisyyden puute, ylimielisyys, fanaattisuus, ylemmyydentunne

 

Lue myös:
Chakrat ja umpieritysrauhaset