Homeopatia ja tunteet

2.12.2019 | PUR toimitus

Homeopatia voi tukea ihmistä henkisessä kasvussa, tunteiden käsittelyssä ja tunne-elämän kehityksessä. Homeopaattiset aineet voivat auttaa saavuttamaan positiivisemman suhtautumistavan asioihin sekä mielenrauhan. Negatiiviset tuntemukset, ajatukset ja reaktiot kertovat usein epätasapainosta. 

Miksi negatiivisia tunnetiloja ylipäätään esiintyy? Perimme tietynlaiset persoonallisuuspiirteet samoin kuin perimme myös tietyt fyysiset ominaisuudet. Tapa, jolla reagoimme elämänkokemuksiin johtaa omien tunne- ja käyttäytymismallien kehittymiseen.

Homeopatiasta voi olla apua, kun halutaan jättää vanhat käyttäytymis- ja tunnemallit taakse ja omaksua tilalle uusia tunne- ja reagointitapoja. Persoonallisuuspiirteet, kuten kärsimättömyys, pelokkuus, masentuneisuus, katkeruus sekä huono itsetunto tai motivaation puute vaikuttavat ihmisen elämänlaatuun ja voivat lopulta haitata myös terveyttä. 

Homeopatialla ei voida muuttaa yksilön persoonallisuutta, eikä tällainen missään nimessä ole edes toivottavaa, sillä yksilölliset eroavaisuudet tekevät meistä meidät ja elämästä rikkaampaa. Homeopatialla voidaan kuitenkin tukea persoonallisuuden tasapainoista ilmentämistä ja sisäistä rauhaa.  Esimerkiksi ainaisesta huolestujasta voi tulla satunnainen huolehtija, ylikriittisestä ja tuomitsevasta tyypistä voi tulla suvaitsevaisempi itseään ja muita kohtaan tai huonon itsetunnon omaava henkilö voi saada lisää itseluottamusta. Seuraavassa kerron joistakin persoonallisuuden epätasapainotiloista ja homeopaattisista aineista, joilla niihin voidaan vaikuttaa.  Näiden ongelmien hoidossa kannattaa aina kääntyä koulutetun homeopaatin puoleen, jotta voidaan huomioida myös henkilön yleinen terveydentila ja valita homeopaattiset aineet yksilöllisemmin. Homeopaattinen hoito on aina täydentävää tukihoitoa, eikä ole tarkoitettu korvaamaan lääkäriä, psykologia tai psykiatrista hoitoa.

Perfektionismi

Liialliseen pikkutarkkuuteen ja häiritseviin perfektionismin tasoihin on saatu tasapainoa muun muassa seuraavista aineista: Arsenicum album, Ignatia, Nux vomica ja Thuja. 

Junnaavat ajatukset

Kun ihmiset tuntevat itsensä uhatuksi, mieleen voi tulla todella epämieluisia ajatuksia, jotka jäävät junnaamaan, eikä niistä meinaa päästä millään yli. Ne voivat häiritä keskittymistä ja aiheuttaa ahdistusta. Tällainen ilmiö voi esiintyä vaihtelevalla intensiteetillä ja kestää joskus kauankin. Lachesis voi auttaa silloin, kun tällainen tunne on pahimmillaan. Se voi myös auttaa liennyttämään kaikenlaista vihaa, ärtymystä ja turhautumista, jota junnaavat epämiellyttävät ajatukset aiheuttavat. Myös naiset, jotka kärsivät  vaihdevuosista tai PMS-oireista sekä niihin liittyvistä epämieluisista  ajatuksista tiettyyn aikaan kuukaudesta, voivat hyötyä Lachesiksesta. 

Suru ja masennus

Rakkaan menettäminen voi jättää syvän surun, joka saattaa nousta uudelleen ja uudelleen, kun tietyt muistot tai ajatukset läheisestä triggeröityvät ja laukaisevat tunneryöpyn.  Homeopaattiset aineet voivat helpottaa surun ja menetyksen käsittelyä ja lievittää shokkia sekä näitä voimakkaita tunneryöppyjä. Ignatiaa käytetään yleensä silloin, kun läheisen menetys on tapahtunut äskettäin. Henkilö voi olla hysteerinen, hän tuntee itsensä hermostuneeksi ja tärisee. Hän kokee, ettei voi elää ilman läheistään. 

Natrum muriaticum sopii hyvin masennukseen ja tukahdutettuun suruun silloin kun rakkaan kuolemasta on kulunut jo jonkin aikaa.  Ihminen ei ole menetyksen jälkeen toipunut entiselleen, vaan on vaipunut pysyvään melankoliaan, vetäytyy helposti, eikä pysty elämään täyttä elämää. 

Henkilölle, joka on pitkään kärsinyt masennuksesta ja joka on erittäin vastuuntuntoinen ja taipuvainen työnarkomaniaan, sopii parhaiten Aurum metallicum. Aurum metallicum -tyyppi syyttää kaikesta aina itseään, kun asiat menevät pieleen. Hänestä tuntuu siltä, kuin musta pilvi leijuisi hänen päänsä päällä ja imisi kaiken ilon ja valon elämästä. Fyysisinä oireina ilmenee usein sydänongelmia, kuten korkeaa verenpainetta ja sydämentykytyksiä. 

 

Itseluottamuksen puute

Staphysagria sopii henkilölle, joka pitää itseään muita huonompana, koska häntä on menneisyydessä loukattu. Tukahdutettu viha saattaa näkyä ulospäin passiivis-aggressiivisena käytöksenä. Ihminen kokee, että hänen täytyy miellyttää kaikkia ja pelkää, että hän näyttää jotenkin vääränlaiselta toisten silmissä. Henkilöllä voi olla myös hylkäämisen ja torjutuksi tulemisen pelkoa. Staphasagria sopii niille, joiden vanhemmat eivät ole olleet henkisesti läsnä ja lapsuudessa ei ole saatu tunnetason yhteyttä vanhempiin. Lapsi on kokenut tulleensa hylätyksi tunnetasolla, koska vanhempien omat kiinnostuksen aiheet tai pakonomainen suorittaminen ovat ajaneet lapsen ohi, eikä vanhempi ole välttämättä pystynyt näkemään lastaan kokonaisena, vaan yhtenä suorituksena muiden joukossa.

Thuja puolestaan sopii varautuneille, salamyhkäisille henkilöille, joiden huono itsetunto juontaa häpeän ja syyllisyyden tunteista.  Nämä ihmiset eivät halua päästää ketään lähelleen, koska pelkäävät, että jos heidän todellinen itsensä paljastuu, heitä ei hyväksyttäisi. Salailun tarpeestaan johtuen henkilö voi kärsiä jonkin asteisesta vainoharhaisuudesta.

Paniikki

Henkeä uhkaavat tilanteet, liikenneonnettomuudet ja jopa ahdistavat painajaiset voivat aiheuttaa henkilölle shokin kaltaisen tilan. Tapahtuman jälkeen voi esiintyä paniikin, pelon, ahdistuksen ja levottomuuden tunteita. Esimerkiksi henkilö, joka on joutunut auto-onnettomuuteen, ei ehkä enää ikinä tunne oloaan riittävän turvalliseksi ajaakseen taas autoa. Hän saattaa suostua olemaan ainoastaan matkustajana ja tällöinkin hän saattaa eläytyä auton liikkeisiin niin voimakkaasti, että painaa jalkansa lattiaan ikään kuin mielikuvitusjarruna, joka kerta, kun autossa oleminen alkaa jännittää häntä. Shokeraavien kokemusten jälkeen ongelmana voi olla hallitsematon ja vahvistuva pelko, joka ei jätä rauhaan. Aconitum on hyvä aine shokin hoitoon. Sitä voidaan antaa heti tapahtuman jälkeen tai sitten vuosien päästä, kun paniikinomaisen käyttäytymisen syntysyy voidaan jäljittää alkuperäiseen tapahtumaan.

Röyhkeys

Jos henkilö on röyhkeä ja ylimielinen, taustalla on yleensä huono itsetunto ja persoona ylikompensoi arvottomuuden tunnetta. Platina metallicum on tällöin oivallinen aine tasapainottamaan mieltä ja tunnetilaa. Myös yliaktiiviset lapset, jotka väittelevät asioista jatkuvasti, uskovat olevansa oikeassa ja ovat kärsimättömiä sekä halveksuvat muita, saattavat pehmetä ja tulla rauhallisemmiksi Platinan avulla.

Koulutettu homeopaatti osaa parhaiten määrittää kullekin sopivan aineen ja vahvuuden, eli potenssin, kun erilaisia mielentiloja lähdetään hoitamaan. Homeopaattinen hoito on aina täydentävää tukihoitoa, eikä ole tarkoitettu korvaamaan lääkäriä, psykologia tai psykiatrista hoitoa.

Teksti on käännös Diplomihomeopaatti Pamela Norin tekstistä, joka on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Katso tästä myös Aloittelijan opas homeopatian saloihin.