Upgreidattu työpaikka – mitä se käytännössä tarkoittaa?

21.9.2020 | PUR toimitus

Työpaikoilla puhutaan paljon ergonomiasta, mikä kielii sen tärkeydestä työelämässä. Ergonomian käsite ja idea juontavatkin pohjimmiltaan juurensa työn ja talouden väliseen suhteeseen. Tarve ergonomian optimointiin ulottuu tuhansien vuosien päähän. Avainkysymys kuuluu: kuinka ihmiset ja työn tekemiseen käytetyt välineet saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti?

Ergonomiassa ei ole kysymys vain työvälineistä tai -asennoista. Ergonomian voi jakaa fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan. Neuroergonomiassa puolestaan käytetään apuna ymmärrystä ihmisen aivoista ja hermoston toiminnasta käyttöliittymiä ja järjestelmiä suunniteltaessa. Ergonomisessa ajattelussa ja suunnittelussa korostuvat tehokkuus, käytettävyys ja esteettömyys. Tavoitteena on pyrkiä minimoimaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus. Ergonomian tavoitteena on säilyttää työ- ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. Tällainen optimointi onkin keskeinen osa kun tarkastellaan laajemmin ei vain työn sisältöä, vaan myös sitä, miten työ tulisi toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Päivittäisestä työstä nauttimisella tai sen inhoamisella on äärimmäisen keskeinen merkitys ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Työstä nauttiminen on yhteydessä selvästi parempaan terveydentilaan, erityisesti mielenterveyden osalta. Moni tekee jatkuvan kasvu- ja kehityspaineen alla työtä, joka ottaa enemmän kuin antaa. Erityisesti työuupumus eli burn out on yleistä työpaikoissa, joissa työntekijöiden viihtyvyys on heikko ja kuormitus liiallista.

Miksi työpaikat tarvitsevat uuden lähestymistavan?

HUONO ERGONOMIA JA FYSIOLOGISET ONGELMAT
Noin 80 % työntekijöistä kärsii alaselän kivusta jossain elämän vaiheessa. Alaselän ja kaulan kipu ovat johtavia työkyvyttömyyden syitä.  (European Spine Journal 2018)

RIITTÄVÄN UNEN PUUTE JA HUONO PALAUTUMINEN
Unen puute heikentää muistia ja kognitiivista suorituskykyä. 23 % työntekijöistä kärsii unettomuudesta ja menettää 8 täyttä työpäivää vuodessa. (Sleep 2011)

YLENMÄÄRÄINEN STRESSI JA LISÄÄNTYNYT LOPPUUNPALAMISEN RISKI
Peräti 44 % työntekijöistä raportoi työssä tapahtuvasta uupumisesta. 77 % ilmoitti stressin aiheuttamista fyysisistä oireista ja 73 % psykologisista oireista. (Gallup 2018)

JATKUVAT KESKEYTYKSET JA KESKITTYMISKYVYN PUUTE
Keskimääräinen työntekijä viettää vain 5-10 % päivästä erittäin tuottavassa virtaustilassa (flow). (HBR 2015). Keskeytyksen jälkeen kestää keskimäärin 23min päästä takaisin keskittyneeseen tilaan. (Mark et al. 2008).

Upgraded Workplace -verkkokurssi keskittyy taklaamaan kaikki nämä työhön liittyvät ongelmat ja auttamaan ihmistä saavuttamaan paremman tasapainon omassa elämässään.

Upgraded Workplace -kurssi käsittää kuusi eri osa-aluetta:

1. Orientaatio upgreidattuun työpaikkaan: työn merkitys, työhyvinvointi ja suorituskyky
2. Optimoitu tuottavuus ja ergonomia
3. Optimoitu uni ja palautuminen
4. Optimoitu stressin hallinta
5. Optimoitu ravinto ja energianhallinta
6. Optimoitu liike ja liikkuvuus

Työuupumukselle altistavat liian korkeat itselle ja työlle asetetut vaatimukset, heikentynyt stressinsietokyky ja selviytymismallit sekä voimakas velvollisuudentunto. Myös epäselvä työnkuva, itseohjautuvuuden puute ja sosiaalisesti tulehtunut työympäristö altistavat uupumuksen kehittymiselle.

Helpoin tapa lähestyä uudenlaista työtä ja työn päivittämistä on ajatella, miten itse asiassa koko vuorokauden ja päivän voi optimoida. Miten heräät aamulla? Onko sinulla aamurutiineja? Jos ei, niin suosittelemme ehdottomasti aloittamaan perusasioista: liike, nesteytys, valo ja happi. Miten pidät taukoja työpaikalla? Kuinka optimoit oman keskittymisesi yhteen asiaan kerrallaan? Miten ylläpidät hyvää energiatasoa ja tasaista verensokeria? Kuinka palaudut työpäivästä ja energiaa jää vielä perheelle sekä harrastuksille? Miten valmistaudut nukkumaanmenoon ja lasket kehosi kierroksia?

Kyse ei näin ollen olekaan vain itse työstä ja siitä, että pystyt suorittamaan mahdollisimman paljon kuitenkin samalla polttaessasi kynttilää molemmista päistä. Nykyajan päivitetty työpaikka onkin sellainen, jossa työntekijä voi hyvin ja hänellä on paljon energiaa. Myös oman ikigain löytäminen liittyy tähän oleellisesti.

Tutustu tarkemmin Upgraded Workplaceverkkokurssiin:
www.upgradedworkplace.com