Mikä ihmeen strukturoitu vesi?

2.6.2017 | PUR toimitus

Vesi vanhin voitehista sanotaan, mutta onko voitehista uusin strukturoitu vesi? Tietoisuus veden monista laaduista on lisääntynyt viime vuosina. Yhä useampi ymmärtää, että vedessäkin on laatueroja ja siksi filtteröi tai ionisoi käyttämänsä juomaveden. Jotkut tekevät sen jopa pesuvedelle saadakseen mahdollisimman hyvää vettä käyttöönsä. Mutta mitä ihmettä on veden strukturointi?

Stukturointi parantaa veden rakennetta ja makua

Ennen vanhaan useimmat ihmiset saivat käyttämänsä veden lähteistä tai kaivoista, mutta muun muassa kaupungistuminen on muuttanut tapaa, jolla vesi ohjataan käyttöömme. Enää vain harvalla on mahdollisuus hakea käyttövetensä luonnonlähteestä. Yhä useammin vesi kulkee pitkiä matkoja putkistoissa tai seisoo varastointialtaissa, minkä lisäksi vesi altistuu erilaisille säteilyille ja kemikaaleille matkan eri vaiheissa. Luonnossa vesi polveilee kivien lomassa ja kulkee erilaisten maakerrosten läpi, mikä pitää sen hapekkaana ja vesimolekyylit eheinä. Putkistojen epäluonnollisessa ympäristössä veden rakenne hajoaa, minkä vuoksi solujemme on vaikeampi käyttää vesijohtoverkosta saatavaa vettä hyväkseen.

Veden rakennetta ja strukturoidun veden vaikutuksia terveyteen ei ole tieteellisesti vielä laajamittaisesti tutkittu eikä edes tunnustettu, mutta kokeellisen tieteen puolella on monia veden rakenteeseen perehtyneitä tutkijoita, joiden tutkimusten kautta ymmärrys veden monimuotoisuudesta ja herkkyydestä on tullut asiasta kiinnostuneiden tietoisuuteen.


Innovatiivinen Flaska-vesipullo

Yksi monista mielenkiintoisista esimerkeistä veden rakenteen vaikutuksista soluihin on slovenialaisen entisen mansikanviljelijän Maks Vrečon kokeilu, jossa hän kasteli toista puolta mansikkapelloistaan strukturoidulla vedellä ja toista tavallisella vesijohtovedellä. Vaikutukset satoon olivat merkittävät ja myös marjojen laadussa oli eroja. Strukturoidulla vedellä kastellut mansikat olivat parempia ja myös niiden taimet olivat kasvukauden jälkeen verrokkeja terveempiä ja elinvoimaisempia. Maks Vrečo innostui kokeilunsa tuloksista niin, että lähti tutustumaan vesitutkimuksen pioneerien työhön tarkemmin. Sen seurauksena hän lopetti mansikanviljelyn ja kehitti Flaska-vesipullon, jotta strukturoidun veden hyödyt tulisivat mahdollisimman laajasti ihmisten ulottuville.

Flaska lasipullo parantaa veden rakennetta ja makua

Strukturoidun veden hyödyistä on paljon asiakaskokemuksia

Vakavasta raskauspahoinvoinnista kärsivät ovat raportoineet toimintakykynsä palanneen strukturoituun veteen siirtymisen jälkeen ja monet strukturoitua vettä juovat kokevat olonsa virkeämmiksi ja elinvoimaisemmiksi kuin ennen sen käyttöön siirtymistä. Suuri osa strukturoitua vettä nauttivista on huomannut veden paremman maun ja monet kraanavettä aiemmin vieroksuneet kokevat vesijohtoveden itselleen sopivaksi strukturointiprosessin jälkeen.

Youtubesta löytyy useita esimerkkejä strukturoidun veden vaikutuksista kehoomme ja muun muassa verisolujemme hyvinvointiin. Videoiden sisältämän viestin voi tiivistää esimerkiksi Ben Greenfieldin sanoin: “Vesi on solutasolla läsnä kaikissa organismeissa. Teoriassa vesimolekyylit, joiden rakenne on ehjä ja jotka sen ansiosta värähtelevät luonnollisesti, takaavat solujen tehokkaamman nesteytyksen ja edistävät solujen välistä tiedonkulkua.”

Flaska vesipullot ovat kauniita, erilaisia, puhuttelevia ja persoonallisia.

Ei ole vain yhtä mekanismia, jolla vettä voi strukturoida. On olemassa erilaisia laitteistoja, jotka imitoivat veden luonnollista ympäristöä ja siten eheyttävät rikkoutunutta rakennetta. On myös olemassa erilaisia tapoja siirtää veteen luonnon värähtelyitä, jotka samaten korjaavat veden rakennetta. Näistä yhtenä mainittakoon niin kutsutut Orgon-tykit, joita käytetään muun muassa Flaska-pullojen käsittelyyn. Pullojen lasimassan sisältämä pii kyllästetään luonnollisilla värähtelyillä, joka puolestaan vaikuttaa pulloon laitettavaan veteen. Veden ohjaaminen pyörteeksi vahvistaa strukturoinnin vaikutusta – liikkeessä oleminen on luonnossakin vedelle ominaisin olotila.

Koska niin moni käyttäjä on kokenut saavansa strukturoidusta vedestä terveyshyötyjä, on vaikea laittaa kaikkea käyttökokemusta plasebon piiriin. Samoin on vaikea sulkea silmiä siltä tosiasialta, että merkittävät muutokset tieteellisessä ymmärryksessä alkavat tavallisesti virallisen “totuuden” ulkopuolelta ja pikku hiljaa muuttavat vallitsevia totuuskäsitteitä. Olen seurannut strukturoituun veteen liittyvää kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta ja uskallan väittää, että kiinnostus aihetta kohtaan tulee kasvamaan.

Artikkelin kirjoittaja Greta Steenvoorden on kokonaisvaltaisesta terveydestä kiinnostunut väitöskirjatutkija.

flaska pullot

PURin valikoimasta löydät valtavan määrän erilaisia vaihtoehtoja kauniilla silikoni-, neopreeni– tai korkkikuorilla. Uusissa malleissa on suurempi suuaukko, jonka ansiosta pullo on helpompi täyttää, sekä puinen kierrekorkki, joka takaa ettei pullo vuoda.

Tunnettuja strukturoidun veden tutkijoita ja heidän teoksiaan:
Pangman, Evans: Dancing with water; The New Science of Water
Olaf Alexandersson: Living water; Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy
Dr. Masaru Emoto: Hidden messages of water
Fabio Nocentini: Vibrational waters
Dr. Gerald H. Pollack: 4th phase of water
Viktor Schauberger
Martin F. Chaplin