Kiitollisuus on kehomielen lääke

28.12.2021 | Anna-Mari Pentikäinen

Kiitollisuus vaikuttaa monella positiivisella tavalla elämänlaatuumme. Oletko kuullut, että se linkittyy tietoiseen läsnäoloon ja lisää onnellisuutta? Sillä on myös yhteys tavoitteelliseen toimintaan ja se parantaa itsetuntoa. Lisäksi kiitollisuudella on monia muita hyvinvointivaikutuksia, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi.

Kiitollisuus liittyy läheisesti tietoiseen läsnäoloon. Sitä kuvaillaan tunteeksi, joka kumpuaa siitä, että arvostamme ja olemme tietoisia ympäristöstämme, meitä ympäröivistä ihmisistä ja elinolosuhteista, miellyttävistä tapahtumista ja jopa sattumista.

Kiitollisuus – kehomielen lääke

Sosiaalitieteilijä ja kirjailija Brené Brown on huomannut tutkimuksissaan, että kiitollisuus lisää iloa ja nautintoa – ei suinkaan toisin päin, kuten voisi luulla. Hän on myös havainnut että ihmiset, jotka kuvailevat elävänsä ilon täyttämää elämää, liittävät kiitollisuuden tähän tunteeseen.

Kiitollisuudella on sekä yksilöllisiä että sosiaalisia vaikutuksia. Yksilötasolla se vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme ja auttaa meitä suunnistamaan kohti unelmia. Kiitollisuus vahvistaa itsetuntoa, vaikuttaa unen laatuun, vähentää stressiäja voi auttaa parantumaan sairauksista.

Tunne kiitollisuudesta vaikuttaa myös sydämen toimintaan ja kivun lievittymiseen. Sanotaan myös, että kiitollisuus rauhoittaa hermostoa jopa enemmän kuin rentoutumisharjoitukset, sillä se aktivoi kiertäjähermon, jolloin rauhoittava parasympaattinen hermosto aktivoituu. Lisäksi se on myös yhteydessä elämässä menestymiseen, sillä hyvinvoivana meillä on kapasiteettia toteuttaa unelmia.

Kiitollisuus auttaa meitä myös päästämään irti muihin vertaamisesta; sen sijaan, että olisimme kateellisia tai kokisimme tarvetta vertailla itseämme muihin, opimme olemaan muiden puolesta aidosti kiitollisia. Kiitollisuus vähentää muitakin kuluttavia tunteita kuten kateutta, kostonhalua ja masennusta, sekä lisää hyvinvointia edistäviä tunteita kuten onnellisuutta, resilienssiä ja empatiaa.

Kiitollisuus harjoituksena

Vaikka kiitollisuudessa on kyse positiivisesta elämänasenteesta, mielestäni se on ennen kaikkea harjoitus. Myös Brownin tutkimuksissa iloa ja kiitollisuutta kuvailtiin henkisinä harjoituksina, jotka palaavat uskoon todellisuuden yhteenkietoutuneesta luonteesta ja meitä kaikkia suuremmasta voimasta – siitä, että lopulta kaikki palaa yhteen.

Kuitenkin, kuten myös Brown muistuttaa, vaikka kiitollisuus on elämänasenne, aina pelkkä asenne ei yletä käytännön tasolle ja kiitollisuus kutsuukin meidät aktiivisen toimijan rooliin. Jokainen voi lisätä kiitollisuuden tunnetta omassa elämässään tekojen kautta ja opettaa näin mielelle positiivista asennetta. Harjoittamalla kiitollisuutta lisäämme automaattisesti kaikkia niitä hyviä asioita, joita kiitollisuuteen liittyy omassa elämässämme ja ympäristössämme.

Kuinka harjoittaa kiitollisuutta arjessa?

  1. Ota päivittäiseen käyttöön kiitollisuuspäiväkirja. Voit tehdä harjoituksen aamuisin tai iltaisin. Palauta kirjoittamalla aktiivisesti mieleesi muutama asia, joista olet kiitollinen – sen sijaan, että keskityt negatiivisiin asioihin. Tässä harjoituksessa ei ole kyse pelkästään asioiden mieleenpalauttamisesta vaan siitä, että haemme aktiivisesti sanat kokemuksillemme kirjoittamisen avulla. Kokeile tätä harjoitusta päivittäin esimerkiksi viikon ajan ja tutki, miten se vaikuttaa oloosi. Lue tästä lisää kiitollisuuden harjoittamisesta.
  2. Palauta mieleesi yksi elämäsi kohdannut koetteleva elämäntilanne tai ihmissuhde. Koeta palauttaa mieleesi yksi opetus tai positiivinen muutos, jonka tämä haastava asia sai aikaan. Reflektoi kirjoittamalla.
  3. Gratitude is a practice – valoa tuova soittolistani Spotifyssa – musiikki on mielestäni mitä parhain kehomielen lääke.

Kirjoittaja Anna-Mari Pentikäinen on helsinkiläinen joogaopettaja, joka on sitä mieltä, että vaikka emme voi moniakaan asioita kontrolloida, voimme silti itse valita asenteen elämää kohtaan. Anna-Mari pyörittää tunnelmallista kotijoogastudiota Katajanokalla Helsingissä ja opettaa joogaretriiteillä Suomessa, Sri Lankalla ja Italiassa. Retriiteillä yhdistyy jooga, meditaatio ja kirjoittaminen.

Lue lisää joogaretriiteista: annamariyoga.com
Kuvat: Heini Pekkala

Lue lisää:

Mindfulness –kirjat auttavat arjen kiireessä

Kiitollisuus – avain onnellisuuteen